Публикувайте безплатна обява

Поверителност

Декларация за поверителност

Последна актуализация: 21 юни 2011 г.

Декларация за поверителност и защита на личните данни

Запознавайки се с настоящата Декларация за поверителност, потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола или са публикували обява, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от DreamedRentals.com.

Според Закона за защита на личните данни, в сила от 01.01.2002 г., потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел при регистрация или са станали достояние на DreamedRentals.com при ползване от него на услугите (публикуване на обява или коментар), както и на промяна на тези данни.

Всички доброволно предоставени от потребителя лични и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на услугите, които предоставя сайтът, се съхраняват, обработват и използват от DreamedRentals.com само за целите на поддръжка на определени функционалности на сайта.

DreamedRentals.com използва рекламни фирми - трети страни за показването на реклами, когато се посещава уебсайта. Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията на потребителите на този и други уебсайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за тях.

DreamedRentals.com използва бисквитки за да подобри качеството на предоставяните услуги, но не записва в тях никаква лична информация за потребителя. Ако желаете, можете напълно да деактивирате "бисквитките" чрез индивидуалните опции на ва??ия браузър. Това по никакъв начина няма да Ви попречи да ползвате сайта.

DreamedRentals.com потвърждава, че няма да предоставя на трети лица, лични данни на потребителя с рекламни цели, без негово изрично съгласие.

DreamedRentals.com може да споделя с трети страни определени части обобщена, нелична информация, като например броя потребители, които са търсили определена дума, или броя потребители, които са кликнали върху конкретна реклама. Тази информация не идентифицира потребителя лично.

DreamedRentals.com си запазва правото да използва IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нару??авана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.

Защита на информацията

Ние предприемаме съответните мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп, промяна, разкриване или унищожаване на информацията. Мерките включват вътре??ни проверки на практиките ни за събиране, съхранение и обработка на данни, както и на мерките ни за сигурност, включително физически такива с цел предотвратяването на неупълномощен достъп до системите, на които съхраняваме лична информация.

Достъпът до личната информация е ограничен до служителите на DreamedRentals.com, на които им е необходима тази информация за привеждането в действие, развитието или подобряването на услугите ни. Тези лица са задължени да опазват тайния характер на данните и подлежат на дисциплинарни мерки, включително прекратяване на взаимоотно??енията и наказателно преследване, в случай че не изпълняват тези свои задължения.

Изпълнение

DreamedRentals.com редовно проверява спазването на тази Декларация за поверителност. Приканваме ви да отправяте въпросите или забележките си във връзка с тази Декларация за поверителност или относно начина, по който Napazar.eu обработва личната информация, като се свържете с нас.

Промени в тази Декларация за поверителност

Моля, обърнете внимание, че тази Декларация за поверителност може да се променя периодично. Ние няма да ограничим правата ви без ва??ето изрично съгласие и очакваме повечето от тези промени да са незначителни. Въпреки това на тази страница ще публикуваме всички промени в Декларацията за поверителност, а ако те са значителни, ще използваме още по-явен начин на известяване (включително уведомяване по електронна поща за някои услуги).

Ако имате допълнителни въпроси или забележки във връзка с тази Декларация за поверителност, моля, свържете се нас  по всяко време.