Публикувайте безплатна обява

Реклама в страницата

За да рекламирате в нашата страница трябва да сте избрали поле за реклама. Всяко едно от тях е отбелязано с #номер.

1. Място за Вашата реклама 6 (в дясно на всяка обява) - 50 лв. на месец
2. Място за Вашата реклама 8 (под коментарите на всяка обява) - 40 лв. на месец
3. Място за Вашата реклама 5 (под обявите на страницата за търсене и страниците с категории) - 30 лв. на месец
4. Място за Вашата реклама 3 (в ляво на страницата за търсене и страниците с категории) - 20 лв. на месец


Всяка една от гореизброените точки може да бъде осъществена след представяне на материалите или проекта от страна на рекламодателя и одобрение от ръководството на фирмата и след постъпване на парите по банков или касов път. За повече информация относно подробности и банкова сметка: 0896 701816.
Всички цени са без включен ДДС.